แสดง 1–6 จาก 17 รายการ

รถกอล์ฟ รุ่น Global Golf 4 Pass.

 • Passenger capacity 4
 • Motor 3.8kw
 • Battery 48V
 • Max. speed (km/h) 32
 • Overall
  dimensions (mm) 3110 x 1180 x 1890

รถกอล์ฟ รุ่น Global Villager 6 Pass.

 • Passenger capacity 6
 • Motor 3.8kw
 • Battery 48V
 • Max. speed (km/h) 32
 • Overall
  dimensions (mm) 3850 x 1400 x 1810

รถกอล์ฟ รุ่น Global Villager 4+2 Pass.

 • Passenger capacity 6
 • Motor 3.8kw
 • Battery 48V
 • Max. speed (km/h) 32
 • Overall
  dimensions (mm) 3750 x 1400 x 1810

รถกอล์ฟ รุ่น Global Villager 4 Pass.

 • Passenger capacity 4
 • Motor 3.8kw
 • Battery 48V
 • Max. speed (km/h) 32
 • Overall
  dimensions (mm) 3060 x 1400 x 1900

รถกอล์ฟ รุ่น Global Shuttle 14 Pass.

 • Passenger capacity 14
 • Motor 5KW
 • Battery 72V
 • Max. speed (km/h) 45
 • Overall
  dimensions (mm) 5000 x 1490 x 2050

รถกอล์ฟ รุ่น Global Shuttle 8 Pass.

 • Passenger capacity 8
 • Motor 5KW
 • Battery 72V
 • Max. speed (km/h) 45
 • Overall
  dimensions (mm) 4230 x 1490 x 2050