นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

  1. เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า พร้อมใบเสร็จต้นฉบับ
  2. สินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่ผ่านการประกอบ ไม่มีจุดเสียหาย ไม่ผ่านการใช้งาน
  3. สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

– สินค้าซื้อตามสภาพ

– สินค้าสั่งทำพิเศษ

– สินค้าที่ผ่านการใช้งาน

– สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานไม่เหมาะสม ผิดประเภท

– สินค้าที่ประกอบผิดวิธี

  1. ไม่รับเปลี่ยนสินค้า หากลูกค้าไม่นำใบเสร็จมาแสดง
  2. ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ สูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือคำแนะนำที่กำหนด
  3. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเป็นไปตามดุลยพินิจของแผนกเปลี่ยนคืนสินค้าของทางบริษัทฯ เท่านั้น

 

เงื่อนไขการบริการ

  1. กรณีลูกค้าต้องการช่างผู้ชำนาญการเพื่อประกอบ หรือซ่อมแซม ทางศูนย์บริการจะติดต่อลูกค้าโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียด ประเมินราคาค่าแรง และค่าเดินทางนอกสถานที่

 

เงื่อนไขการขนส่ง และค่าบริการจัดส่ง

  1. กรณีมีสินค้าในคลังสินค้า

– เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน

– ต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน

  1. กรณีไม่มีสินค้าในคลังสินค้า

– เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 30-120 วัน นับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน

  1. ค่าบริการจัดส่ง คิดค่าบริการตามระยะทาง สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือฝ่ายเซอร์วิส