แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

รถกอล์ฟ รุ่น Global Modern 2 Pickup

 • Passenger capacity 2
 • Motor 3.8kw
 • Battery 48V
 • Max. speed (km/h) 32
 • Overall
  dimensions (mm) 3670 x 1180 x 1980
 • Regenearative braking
 • Independent suspension

รถกอล์ฟ รุ่น Global Modern Vanbox

 • Passenger capacity 2
 • Motor 3.8kw
 • Battery 48V
 • Max. speed (km/h) 32
 • Overall
  dimensions (mm) 3670 x 1180 x 1980
  (เปลี่ยนตามขนาดกล่อง)
 • Regenearative braking
 • Independent suspension

รถกอล์ฟ รุ่น Global Modern 4+2 Pass.

 • Passenger capacity 6
 • Motor 3.8kw
 • Battery 48V
 • Max. speed (km/h) 32
 • Overall
  dimensions (mm) 3670 x 1180 x 1980

รถกอล์ฟ รุ่น Global Modern 4 Pass.

 • Passenger capacity 4
 • Motor 3.8kw
 • Battery 48V
 • Max. speed (km/h) 32
 • Overall
  dimensions (mm) 3160 x 1180 x 1980

รถกอล์ฟ รุ่น Global Modern 2+2 Pass.

 • Passenger capacity 4
 • Motor 3.8kw
 • Battery 48V
 • Max. speed (km/h) 32
 • Overall
  dimensions (mm) 2920 x 1180 x 1980

รถกอล์ฟ รุ่น Global Modern 2 Pass.

 • Passenger capacity 2
 • Motor 3.8kw
 • Battery 48V
 • Max. speed (km/h) 32
 • Overall
  dimensions (mm) 2410 x 1180 x 1800