อวยพรปีใหม่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คุณสุเนตร คุณานันทกุล รองประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าพบ คุณสวิจักร์ โลจายะ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) คนขวา. คุณจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คนซ้าย. กล่าวอวยพรสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า พร้อมแสดงความขอบคุณที่วางใจใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้าของบริษัทเสมอมา

www.globalcorporation.co.th