อยากติดตั้ง EV Charger ที่บ้าน ต้องทำอย่างไร

EV Charger

สำหรับใครที่กำลังอยากติดตั้ง EV Charger ที่บ้านสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า Global Corporation นำข้อแนะนำเบื้องต้นจาก EGAT มาฝากค่ะ

มีหลักสำคัญ 2 ข้อ คือ มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อม และระบบไฟฟ้าของบ้านพร้อม เจ้าของบ้านสามารถพิจารณาด้วยตนเองง่ายๆ ซึ่งในการติดตั้ง EV Charger สามารถทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

วิธีตรวจสอบง่าย ๆ ว่าบ้านของเราใช้มิเตอร์ขนาดเท่าไรอยู่ เพียงสังเกตคำว่า “Phase” ที่มิเตอร์ไฟฟ้า บ้านโดยทั่วไปมักจะเป็น Single-Phase 15(45)A ซึ่งไม่เพียงพอกับการติดตั้ง EV Charger ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจาก EV Charger โดยทั่วไปใช้กำลังไฟสูงถึง 32A หากชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพร้อมๆ กัน จะทำให้กำลังไฟไม่เพียงพอมีโอกาสที่เกิดการใช้ไฟเกิน (Overload) ซึ่งจะส่งผลให้เมนเบรคเกอร์ทริปและไฟฟ้าภายในบ้านดับลงได้

รูปแบบมาตรฐาน 1 มิเตอร์ 1 สายเมน

หากต้องการจะติดตั้ง EV Charger เจ้าของบ้านจะติดตั้งมิเตอร์และระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับโหลดรวมของบ้านและ EV Charger ได้อย่างเหมาะสม มีเสถียรภาพและปลอดภัย ซึ่งขนาดมิเตอร์ที่แนะนำ คือ Single-Phase 30(100)A หรือ 3-Phase 15(45)A ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดและจำนวนของ EV Charger ที่ติดตั้ง อย่างไรก็ตามก่อนติดตั้งควรให้ช่างเทคนิคประเมินโหลดไฟที่เหมาะสมกับแต่ละบ้านก่อนเสมอ

ทั้งนี้ การเพิ่มขนาดมิเตอร์จะต้องมีการปรับปรุงสายไฟฟ้าภายในบ้านใหม่ รวมปรับเปลี่ยนตู้ Consumer Unit และเมนเบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพื่อลดภาระดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ทาง กฟน. และ กฟภ. จึงมีรูปแบบทางเลือกในการติดตั้ง EV Charger เพิ่มเติม ดังนี้

⏩ กฟน. อนุโลมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถขอติดตั้ง EV Charger เพิ่มจากโหลดการใช้ไฟฟ้าเดิม โดยการติดตั้งสายเมนวงจรที่สองสำหรับ EV Charger โดยเฉพาะได้ โดยจะต้องเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ให้เหมาะสม ทั้งนี้กำลังไฟในการใช้งานรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินขนาดที่มิเตอร์รองรับ

⏩กฟภ. อนุญาตให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าลูกที่สอง สำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะได้ โดยการเดินสายเมนที่สองจากมิเตอร์ลูกใหม่ไปถึงจุดติดตั้งโดยตรง โดยมิเตอร์ลูกที่สองไม่จำเป็นต้องมีขนาดและประเภทเดียวกันกับมิเตอร์ไฟฟ้าลูกแรก

Remark : ขอขอบพระคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จาก EGAT https://www.egat.co.th/home/save-energy-for-all-20230102/