อวยพรปีใหม่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณสุเนตร คุณานันทกุล รองประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าพบ คุณแสนผิง สุขี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวอวยพรสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า พร้อมแสดงความขอบคุณที่วางใจใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้าของบริษัทเสมอมา