รถพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยฯสีเขียว

       หากพูดถึงโครงการสีเขียวหลายคนคงนึกถึงเรื่องการลดใช้พลังงาน การใช้พลังงานที่สะอาดสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมนุษย์ได้หาหลายสิ่งมาใช้ทดแทนพลังงานน้ำมันที่มีวันหมดไป ทั้งพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานไฟฟ้า รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่หาได้จากธรรมชาติ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงเกิดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวขึ้นมา โดยให้รถพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริการขนส่งโดยสารนักศึกษา บุคลากร บุคลทั่วไป จากหอพัก อาคารเรียนต่างๆ ตลอดจนถึงหน้ามหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 5 สาย ทั้งนี้เพื่อลดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น

       บริษัทโกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย สุเนตร คุณานันทกุล รองกรรมการผู้จัดการ ส่งมอบรถพลังไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อให้บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยลดมลพิษ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดการใช้พลังงาน ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา

พร้อมให้บริการแล้ว

อากาศที่ดีและธรรมชาติที่สวยงาม

รถพลังงานไฟฟ้า และ พลังงานแสงอาทิตย์

สนใจใช้รถพลังงานไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
โทร 02 385 8888
www.globalcorporation.co.th