รถกอล์ฟไฟฟ้า 14 ที่นั่ง ณ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ Global Corporation ส่งมอบรถไฟฟ้า 14 ที่นั่ง แด่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอก ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงส์ เป็นผู้รับมอบ สำหรับรับส่งอาจารย์-นักศึกษา เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย