สุดยอด! อุทัยธานีนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถพลังงานไฟฟ้า

จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่ธรรมชาติสวยงาม แวดล้อมไปด้วยป่า ต้นไม้ ลำธาร กับสรรพสัตว์นานาชนิด มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกับมาหลายชั่วอายุคน คนจังหวัดอุทัยธานีมีวิถีชีวิตดำรงความเป็นอยู่กับการทำเกษตรกรรม การทำนาปลูกข้าว สวนยางพารา ฟาร์มเห็ดและแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้าต่างๆ

นายศุภโชค สระทองขำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ริเริ่มโครงการ ส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 อำเภอ จังหวัดอุทัยธานี และนำรถพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้นำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รถพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลาม

จังหวัดอุทัยธานีเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เนื่องจากหลายสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีมลพิษ ธรรมชาติเสื่อมโทรม ผู้คนจึงไปเที่ยวน้อยลง ด้วยเหตุนี้จึงเลือกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแนวทางสำคัญของจังหวัด

News

สุดยอด! อุทัยธานีนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถพลังงานไฟฟ้า
http://www.newtv.co.th/news/5013

รถไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 8 อำเภอ จ.อุทัยธานี
http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/29843

 

สนใจรถพลังงานไฟฟ้า สอบถามได้ที่

Line@ID : @globalcorporation
Facebook : รถกอล์ฟไฟฟ้า Globalcorporation
Twiiter : www.twitter.com/GlobalGolfCart
IG : www.instagram.com/global.golfcart
Website : www.globalcorporation.co.th

สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ 02 385 8888
สำนักงาน ภูเก็ต 076 617 570