โกลบอล คอร์ปอเรชั่น ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงพระ พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ต้อนรับเทศกาลหยุดยาว มหาสงกรานต์