ส่งมอบ รถกอล์ฟไฟฟ้าสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกนิติเวช โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

รถกอล์ฟไฟฟ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ส่งมอบงานยานพาหนะและขนส่ง รถกอล์ฟไฟฟ้าสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกนิติเวช โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
รถกอล์ฟไฟฟ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เหมาะสำหรับโรงพยาบาล, สนามกีฬา, สนามบิน, มหาวิทยาลัย, แหล่งท่องเที่ยว, โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 🚑