รถกอล์ฟไฟฟ้า โรงพยาบาลถลางภูเก็ต

รถกอล์ฟโรงพยาบาลถลางภูเก็ต

รถกอล์ฟไฟฟ้า Global Smart ที่ โรงพยาบาลถลางภูเก็ต พร้อมให้บริการค่ะ
.
สำหรับช่วงนี้ถ้าพูดถึงภูเก็ต ทุกคนให้ความสนใจกับ Phuket Sand Box กันมาก เรานำมาตรการการเข้าจังหวัดภูเก็ตมาฝากด้วยนะคะ
สำหรับสาระสำคัญของร่างมาตรการเข้าจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. (ร่าง) การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ (ตามราชกิจจานุเบกษา) มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
1.1 หากเดินทางตามมาตรการกักตัว ต้องเข้ากักตัวที่โรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternate Quarantine) หรือ ALQ เป็นระยะเวลา 14 คืน โดยห้ามออกจากห้องพักเด็ดขาด
1.2 หากเดินทางเข้าตามมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) จะมีเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยว ได้แก่
– กำหนดประเทศของนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ และปานกลาง (ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เลือกบางประเทศ
– คนต่างชาติต้องพำนักอยู่ในประเทศความเสี่ยงต่ำ และปานกลาง อย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางเข้าพื้นที่
– คนไทย และคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทย ที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำและปานกลาง
– การได้รับวัคซีนที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือองค์การอนามัยโลก (WHO) ครบกำหนด ตามประเภทวัคซีนอย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccine Certifiacte) ถูกต้อง
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี มากับผู้รับวัคซีน ให้เดินทางพร้อมผู้ปกครองได้
– กรณีเคยติดเชื้อ ต้องได้รับวัคซีนครบตามประเภทของวัคซีน อย่างน้อย 14 วัน
– มีผลการตรวจโควิด-19 (COVID Free) RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง
– มีประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมโควิด-19 วงเงินคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ก่อนเดินทางมาถึงภูเก็ต
(1) ยื่นเอกสาร-รับใบอนุญาต เดินทางเข้าประเทศ (Certificate of Entry หรือ COE)
(2) ยืนยันผลการอนุมัติ พร้อมกับเอกสาร COE
(3) ลงทะเบียนผ่านทาง www.entrythailand.go.th

เมื่อเดินทางมาถึงภูเก็ต
(4) ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ)
(5) เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ สนามบินภูเก็ต
(6) เดินทางเข้าที่พักมาตรฐาน SHA PLUS ด้วยพาหนะที่กำหนด
(7) รอผลตรวจในห้องพัก เมื่อไม่พบเชื้อ สามารถออกจากห้องพักและเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้

ระหว่างพำนักในภูเก็ต
(8) พำนักในภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืน กรณีอยู่น้อยกว่า 14 คืน ต้องเป็นการเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงออกนอกราชอาณาจักร จากจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น
(9) ตรวจ RT-PCR ตามระยะเวลาที่พำนัก (ในวันที่ 6-7 และ 12-13)
(10) ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
– เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
– สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
– ล้างมือบ่อยๆ
– ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
– ตรวจหาเชื้อโควิด 19
– ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ

ก่อนเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต
(11) จากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยให้แสดงหลักฐานยืนยันได้ว่า ได้พำนักในภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืน และมีหลักฐานการควบคุมโรคตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด หลังจากนั้น สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายในประเทศไทย โดยปฏิบัติตามมาตรการเข้าจังหวัดปลายทาง

2. (ร่าง) การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศ (ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต) มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
(1) ต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมาครบโดสแล้ว (ต้องได้รับการฉีดครบโดส ตามข้อกำหนดของแต่ละวัคซีน ยกเว้น Astra Zeneca หลังฉีดเข็ม 1 แล้ว 14 วันสามารถเข้าได้)
(2) ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test อายุไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง
(3) หากเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และได้รับการรักษาหายมาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องมีหนังสือรับรองการได้รับการรักษา (ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1-2)
(4) หากไม่มีข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วันในที่พัก
* อาจมีการเปลี่ยนแปลง *

หมายเหตุ :
1. ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1-3 (ได้รับการยกเว้นมาตรการ)
2. เดินทางมาทางเครื่องบิน ไม่สามารถเลือกกักตัว 14 วันได้ (ต้องปฏิบัติตามข้อ 1-3 เท่านั้น)
สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายในจังหวัดภูเก็ต และไม่จำเป็นต้องอยู่ภูเก็ตถึง 14 วัน

29/6/64

ขอบคุณข้อมูลจาก mgronline