Global Golf4 Ambulance รถพยาบาลพร้อมรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

รถกอล์ฟไฟฟ้า เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
Global Corporation ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ
.
Global Golf 4 Ambulance รถพยาบาลพร้อมรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่ห้อยสายน้ำเกลือ ที่วางอุปกรณ์ปฐมพยาบาลด้านหลังรถ และตู้เก็บของ ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล สนามกีฬา สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
.
รถกอล์ฟไฟฟ้า เคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราช
.
สอบถามเพิ่มเติม
Global Corporation
02.385.8888