เอกสิทธิ์-สุเนตร คุณานันทกุล ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วย Covid-19

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์

นายเอกสิทธิ์ และ นางสุเนตร คุณานันทกุล ประธานบริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินส่วนตัว เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย Covid-19 จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยอาหาร เครื่องดื่ม จากร้านบุชเชอร์ คิง เบอร์เกอร์ จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ต้องทำงานหนักดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด และตรวจหาเชื้อโควิดผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ณ.สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค โดยมี นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันราชประชาสมาสัยเป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้สำหรับประชาชน จ.สมุทรปราการ สามารถเข้าไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่ website สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดสมุทรปราการ http://www.spko.moph.go.th

และสำหรับใครที่กำลังมองหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เว็บไซต์ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ประกาศ รายชื่อโรงพยาบาลขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” แล้ว ดูรายชื่อโรงพยาบาลทั้งหมด ได้ที่ https://www.chulabhornhospital.com ค่ะ

บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์