สนับสนุนรถกอล์ฟไฟฟ้า เพื่อให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีนโควิด

สนับสนุนรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อบริการฉีดวัคซีนโควิด
Global Corporation สนับสนุนรถกอล์ฟไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในการให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีนโควิด ที่ลงทะเบียนไว้ตามนโยบายภาครัฐ ณ.โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
.