รถกอล์ฟไฟฟ้าวัดเซนต์หลุยส์

ภาพส่งมอบรถกอล์ฟไฟฟ้าให้แก่คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม วัดเซนต์หลุยส์ เพื่อใช้ในกิจของวัดและโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาค่ะ

Tel 02 385 8888
Line@ : https://goo.gl/orNCHP
www.globalcorporation.co.th