ทรงพระเจริญ

วันคล้ายวันประสูติรัชกาลที่10

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด